ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Oficiálny názov klubu:

Športový klub LIDO

 

Právna forma:

občianske združenie

 

Rok založenia:

2002

 

Klubové farby:

červená, modrá

 

Štatutárny orgán:

Mgr. Pavol Veninger, predseda ŠK LIDO
Mgr. Daniel Dobrovodský, podpredseda ŠK LIDO
Mgr. Jozef Mlynarčík, podpredseda ŠK LIDO

Kontaktné údaje:
mail: lido@lido.sk
web: www.lido.sk

Sídlo klubu:

Športový klub LIDO
Stachanovská 36
821 05 Bratislava

 

Fakturačné údaje:

IČO: 30 853 036
DIČ: 20 2175 0335

 

Bankové spojenie:

Bežný účet
peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026

Transparentný účet
peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

Registrácia MV SR:

VVS/1-900/90-20955