DRUŽSTVÁ

Extraliga muži (2002 a starší)

Súťaž: Extraliga mužov (MEX)
Tréner: –
Vedúci družstva: Daniel Dobrovodský

Extraliga juniori (2003 až 2006)

Súťaž: Extraliga juniorov (JEX)
Tréner: Patrik Paulikovič
Vedúci družstva: Daniel Dobrovodský

Muži B (2002 a starší)

Súťaž: II. liga mužov – región Bratislava (BAM2)
Tréner:
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík

Dorast (2005 až 2006)
Súťaž: Regionálna liga dorastencov – Bratislava (BADO)
Tréner: Peter Pavlovský
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík
Starší žiaci (2007 až 2010)
Súťaž: Regionálna liga starších žiakov – Bratislava (BASZ)
Tréner: Maroš Marioth
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík
Asistent: Patrik Paulikovič
Mladší žiaci (2009 až 2012)

Súťaž: Regionálna liga mladších žiakov – Bratislava (BAMZ)
Tréner: Adam Varga
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík
Asistent: Patrik Paulikovič

Staršia prípravka (2011 až 2012)

Súťaž: Regionálna liga staršej prípravky (BASP)
Tréner: Jozef Mlynarčík
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík

Mladšia prípravka (2013 až 2015)
Súťaž: Regionálna liga mladšej prípravky – Bratislava (BAMP)
Tréner: Jozef Mlynarčík
Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík